Európai Uniós forrásból finanszírozza Derecske két önkormányzati épület energetikai korszerűsítését

Derecske Város Önkormányzata összességében 166.079.510 Ft támogatásból valósítja meg a polgármesteri hivatal és a művészeti iskola táncművészeti székházának energetikai korszerűsítését. A 177.218.807 Ft összköltségű beruházás eredményeként megtörténik a közfeladatot ellátó épületek állagmegóvása, működtetési költségeik csökkentése, mely közvetlenül kapcsolódik az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott stratégiai célokhoz, s szervesen kapcsolódik nemcsak a megyei és országos célokhoz, hanem az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés céljához, melyet a Nemzeti Reform Program tűzött ki, illetve a 2020-ig megvalósuló Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervhez. A megvalósulással teljesül az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiafelhasználásának, racionális energiagazdálkodásnak az elősegítése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb felhasználása, a megújuló energiaforrások használata.

A közfeladatot ellátó két intézmény épületének korszerűsítése 2017. augusztus 01-jén kezdődött, befejezésének napja pedig 2018. október 31.

Az épületekre külső szigetelést kapnak, a hivatali B, C épületeken és a táncházon a nyílászárók is kicserélésre kerülnek. A fejlesztés során az épületgépészet is megújításra kerül a kazánok és hőközlő rendszerek modernizálásával, valamint az A és B épületek között udvari távhővezeték cseréjével. A belső magasság miatt a táncművészeti székház esetében légleszorító ventillációt alkalmaznak. A B épületre és a táncszékház épületére napelemes rendszer épül, az előbbi ellátja az A és C épületeket is elektromos energiával. A fejlesztések eredményeként a projektarányos akadálymentesítés minden épületben megvalósul a felhívásban foglaltak szerint.

A polgármesteri hivatal A, B és C épülete az elmúlt években is teljes kihasználtsággal működött, a város járásközponti szerepe miatt a jövőben kisebb mértékben, de további feladatnövekedés várható.

A táncszékház a volt moziépületben működik, 2015. január 1-től az önkormányzat szerződés keretében hasznosításra adta 2023. szeptemberig a KLIK részére, amely intézmény a közoktatás keretein belül táncművészeti oktatásra használja. A nagy hagyományokkal rendelkező derecskei táncházmozgalom, a művészeti iskola néptánc tanszaka valamint a hagyományőrző néptánc egyesületek és civil szervezetek egyaránt megfelelő kihasználtsággal működtetik a 47-es főútvonal mellett található patinás épületet, így annak korszerűsítése nemcsak egy megbecsült darabja a város épített örökségének, hanem jelentős közösségformáló tér is.

Letölthető sajtóközlemény (.docx)